Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NK – Nguyễn Kim tổ chức sự kiện khai trương cửa hàng flagship tại Quận 1, TP.HCM

Ngày 22/4, NK – Nguyễn Kim tổ chức sự kiện khai trương cửa hàng flagship tại Quận 1, TP.HCM. Cửa hàng được cải tiến dựa trẹn thiết kế mới, là minh chứng cho cam kết của về sự xuất sắc đồng thời phản ánh các giá trị và tầm nhìn tương lai của thương hiệu.

Tại NK, chúng tôi tự hào về việc cung cấp chất lượng và dịch vụ vượt trội – điều khiến khách hàng đã tin tưởng và yêu mến chúng tôi trong nhiều năm qua. NK rất biết ơn sự hỗ trợ vững chắc của các đối tác và nhà cung cấp chiến lược, những người đã sát cánh cùng chúng tôi trong mọi khó khăn và thử thách. Chúng tôi sẽ không thể tiến xa đến mức này nếu không có họ.

Suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp trên toàn thế giới, và ngành bán lẻ tại Việt Nam không phải ngoại lệ.

Tuy nhiên, Tập đoàn Central Retail vẫn lạc quan về tương lai và tin tưởng rằng, cùng với các đối tác và nhà cung cấp của mình, chúng tôi có thể vượt qua những thách thức kinh tế hiện tại và sẵn sàng nắm bắt tăng trưởng khi thị trường phục hồi.

#CentralRetail#CentralRetailinVietnam#CRV#NK#NguyenKim

Search