-
Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Phát triển cùng chúng tôi

#Challengeforgrowth
Central Retail tại Việt Nam là môi trường có nhiều cơ hội phát triển. Chúng tôi không thể mở rộng và đạt được nhiều thành tựu nếu không có sự đóng góp của đội ngũ nhân viên tuyệt vời. Nếu bạn là một người tìm kiếm một môi trường đầy thách thức và biến đổi không ngừng, nhưng cũng đầy cảm hứng và mang lại cơ hội nghề nghiệp bất tận, hãy tham gia cùng chúng tôi!

Định hướng hoạt động

Chúng tôi tin vào con người
Doanh nghiệp chỉ thành công với một đội ngũ mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao chúng tôi đầu tư không ngừng vào nhân viên để họ luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi là một thành viên của Central Retail tại Việt Nam, một nơi luôn phát triển hướng đến sự đổi mới và khách hàng của mình. Chúng tôi lựa chọn và trân trọng những người có tiềm năng và có thể phát triển cùng chúng tôi dựa trên chất lượng công việc và sự cam kết của họ - vốn là những yếu tố then chốt quyết định thành công của Central Retail tại Việt Nam. Điều này giúp họ định hướng con đường sự nghiệp và phát triển của bản thân với một tinh thần trách nhiệm cao.

Trải nghiệm Văn hóa

Trong khi tầm nhìn thúc đẩy tăng trưởng ổn định và bền vững phần lớn được đặt ra bởi Ban Lãnh đạo của Central Retail tại Việt Nam, văn hóa ICARE “Đổi mới – Khách hàng – Hợp tác – Gắn kết – Đạo đức” là kim chỉ nam hình thành các giá trị cốt lõi của công ty. Điều này giúp thiết lập các nguyên tắc về cách nhân viên làm việc cùng nhau, đề ra mục đích và giá trị của văn hoá công ty. Nói cách khác, đây là hệ giá trị giúp gắn kết nhân viên như một tập thể thống nhất.

Vietnam Management Associate

Chương trình Luân chuyển 2 năm

Tham gia cùng chúng tôi

Chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng cùng chúng tôi nỗ lực để đưa Central Retail trở thành trung tâm trong đời sống của người tiêu dùng

Search