-
Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Tổng quan

Tại Việt Nam, thành công mà Tập đoàn có được ngày hôm nay không phải chỉ là kết quả kinh doanh, mà còn là cam kết đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng sống của người Việt. Nhiều chương trình Trách nhiệm Xã hội/ Kiến tạo giá trị chia sẻ (CSR/CSV) nhằm giúp đỡ cộng đồng và các doanh nghiệp Việt Nam vừa & nhỏ của Central Retail đã được Chính phủ và các bộ ban ngành từ cấp Trung ương đến địa phương ghi nhận.

CSR

Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp

Chúng tôi tập trung vào 3 trụ cột để nâng cao chất lượng sống cho người Việt: Giáo dục, Chất lượng Môi trường và Sự thịnh vượng

CSV

Kiến tạo Giá trị Chia sẻ

Chúng tôi tập trung vào 4 trụ cột: Quảng bá thương hiệu Việt, Sinh kế Cộng đồng, Hỗ trợ nông sản Việt và Phát triển Cộng đồng.

Các hoạt động nổi bật

No data was found

Search