-
-
Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Jariya Chirathivat
Đại diện pháp nhân
tại Việt Nam
Olivier Langlet
Tổng Giám đốc Tập đoàn
Christian Olofsson
Giám đốc Điều hành -
Khối phát triển Bất động sản
Laurent Piazza
Giám đốc Điều hành -
Khối Bán lẻ Thực Phẩm
Karim Noui
Giám đốc Điều hành
Nguyễn Kim
Andrew Fairall
Giám đốc Điều hành -
Khối Thể thao
Châu Nguyễn
Giám đốc CMG Việt Nam
Lacia Sherlock
Giám đốc Điều hành -
Khối Gia dụng, Nội thất &
Giải trí
Thierry Canivet
Giám đốc Thương mại Cấp cao
Mike Reid
Giám đốc Chuỗi Cung ứng
Cấp cao
Ton Chirathivat
Giám đốc dự án
The 1 tại Việt Nam
Stephane Masse
Giám đốc Công Nghệ
Thông Tin Cấp cao
Antonio De Sousa
Giám đốc Tài chính
Tập đoàn
Rassarin Tangtermpong (Yui)
Phó Giám đốc Tài chính
Tập đoàn
Nguyễn Quốc Huy (Stanley)
Giám đốc Khối Mở rộng &
Phát triển Quỹ đất

Search