-
-
Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Jariya Chirathivat
Đại diện pháp luật
Olivier Langlet
Tổng Giám đốc Tập đoàn
Christian Olofsson
Giám đốc Điều hành -
Khối phát triển Bất động sản
Laurent Piazza
Giám đốc Điều hành -
Khối Đại siêu thị
Stephane Pariente
Giám đốc Điều hành -
Khối Siêu thị
Lacia Sherlock
Giám đốc Điều hành -
Khối Gia dụng, Nội thất &
Giải trí
Lều Hồng Dương
Giám đốc Điều hành
Nguyễn Kim
Andrew Fairall
Giám đốc Điều hành -
Khối Thể thao
Thierry Canivet
Giám đốc Thương mại Cấp cao
Nguyễn Quốc Huy (Stanley)
Giám đốc Khối Mở rộng &
Phát triển Quỹ đất
Kwok Yee Ying (Beatrice)
Giám đốc Nhân sự Cấp cao
Antonio de Sousa
Giám đốc Tài chính
Tập đoàn
Kanyarat Krisnathevin (Fai)
Giám đốc Tài chính, Phát triển
Bất động sản & Mở rộng
Sarintip Satitsatian (Gail)
Giám đốc mảng Bán hàng
đa kênh & Trải nghiệm
khách hàng
Mike Reid
Giám Đốc Cấp Cao - Phụ trách Chuỗi Cung Ứng

Search