-
-
Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Jariya Chirathivat
Đại diện pháp luật
Olivier Langlet
Tổng Giám đốc Tập đoàn
Christian Olofsson
Giám đốc Điều hành - Khối phát triền Bất động sản
Lều Hồng Dương
Giám đốc Điều hành Nguyễn Kim
Pierre Bertholat
Giám đốc Điều hành – Khối Đại siêu thị
Stephane Pariente
Giám đốc Điều hành - Khối Siêu thị
Lacia Sherlock
Giám đốc Điều hành - Khối Gia dụng, Nội thất & Giải trí
Andrew Fairall
Giám đốc Điều hành - Khối Thể thao
Kwok Yee Ying (Beatrice)
Giám đốc Nhân sự Cấp cao
Kanyarat Krisnathevin (Fai)
Giám đốc Tài chính - Khối Phi thực phẩm & Bất động sản
Antonio de Sousa
Giám đốc Tài chính - Khối thực phẩm, Phát triển Dự án & Đầu tư
Trần Thị Hồng Nhan
Giám đốc Tài chính & Kế toán Tập đoàn
Nguyễn Thục Uyên Vi
Giám đốc Điều hành BIP BIP
Nguyễn Quốc Huy
Giám đốc Phát triển Bất động sản
Chalermchai Pornsirripiyakool
Giám đốc Phát triển Bất động sản
Trần Đức Sơn
Giám đốc Pháp lý Tập đoàn
Frederic Mulliez
Giám đốc Quản lý Dự án

Search