Central Retail là một trong những

Nhà bán lẻ đa lĩnh vực có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam

với ba mảng kinh doanh cốt lõi gồm Thực phẩm, Phi Thực Phẩm
và Bất động sản/ Trung tâm Thương mại.

1

Tầm Nhìn

Chúng tôi cam kết đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng sống của người Việt.

Thành Tựu

Trong suốt 9 năm hoạt động tại Việt Nam, Central Retail đã được ghi nhận bởi chính quyền và các đối tác truyền thông vì những nỗ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đội Ngũ

Chúng tôi có đội ngũ những nhân viên khao khát đổi mới và luôn hướng tới khách hàng, những người đang làm việc hiệu quả cùng nhau, tập trung xây dựng sự gắn kết và coi trọng đạo đức.

Search