-
-
Vietnam Management Associate

Vietnam Management Associate

Chương trình Luân chuyển 2 năm

Tổng quan chương trình

Vietnam Management Associate là một phần trong chiến lược Kiến tạo Giá trị Chia sẻ của Central Retail. Mục đích của chương trình là tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, nơi các tài năng trẻ được thử thách và tạo động lực phát triển. Trong vòng 2 năm của chương trình, bạn sẽ được chỉ định luân chuyển qua các nhóm thuộc các bộ phận kinh doanh khác nhau bao gồm Thực phẩm, Phi thực phẩm và Bất động sản / Trung tâm Thương mại. Chương trình sẽ được tùy chỉnh cho từng bạn để phù hợp với khả năng và nguyện vọng nghề nghiệp riêng biệt của mỗi người. Thông qua chương trình, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau cũng như tăng cường trải nghiệm làm việc quốc tế.
Play Video

Thông điệp từ các MA

Chúng tôi đang tìm kiếm

Trình độ tiếng Anh tốt
Sinh viên mới tốt nghiệp với ít hơn 3 năm kinh nghiệm
Tư duy phân tích mạnh mẽ, lấy khách hàng làm trọng tâm
Đam mê với công việc, làm việc dưới áp lực, thích nghi tốt và không ngừng học hỏi

Quy trình tuyển dụng

Ứng tuyển
Kiểm tra tực tuyến
Phỏng vấn đầu tiên
Ngày đánh giá
Phỏng vấn cuối cùng
BƯỚC 1
BƯỚC 2
BƯỚC 3
BƯỚC 4
BƯỚC 5

Search