-
-
Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp

Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp

Nâng cao chất lượng sống của người Việt và cộng đồng bằng các hoạt động đóng góp cho xã hội, vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Giáo dục

Đóng góp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu trong số các sáng kiến Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp của Central Retail tại Việt Nam. Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo hệ thống giáo dục công bằng và toàn diện hơn, tạo cơ hội cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em ở các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa thông qua các chương trình học bổng, cải thiện cơ sở hạ tầng, rèn luyện kỹ năng sống, chung tay định hình tương lai để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chất lượng môi trường

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu và thiên tai, do đó môi trường là một trong những trụ cột chính trong các hoạt động đóng góp xã hội của Central Retail tại Việt Nam. Các dự án xanh do Central Retail tạo ra tại Việt Nam giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường; giảm thiểu chất thải; tiết kiệm năng lượng và nước; giảm phát thải khí nhà kính; giảm thiểu tác động xấu đến sức khỏe con người và môi trường.

Hạnh phúc & Sức khỏe

Kế thừa văn hóa Việt Nam “lá lành đùm lá rách”, Central Retail tại Việt Nam nỗ lực tổ chức những hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ và đóng góp cho cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chung tay cải thiện cuộc sống cho những hộ gia đình yếu thế, qua đó thực hiện Tầm nhìn của Central Retail trong việc đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng sống của người Việt.

Search