- Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

Các vị trí đang mở

Central Retail tại Việt Nam đang ngày càng phát triển và chúng tôi cần những tài năng tham gia cùng chúng tôi trong hành trình đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chúng tôi đang tuyển dụng nhiều vị trí Vận hành Cửa hàng & Khối Văn phòng cho tất cả các Đơn vị Kinh doanh.

The vacancies will be updated soon. Stay tuned!

Search

Search Jobs