Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Central Retail Việt Nam vinh dự được Ban tổ chức Giải thưởng CSR 2023 của Saigon Times CSR 2023 (Tạp chí Kinh tế Sài Gòn) vinh danh và trao Giấy chứng nhận “Doanh nghiệp vì Cộng đồng 2023”

Sáng 15/11, tại TP.HCM, Central Retail Việt Nam vinh dự được Ban tổ chức Giải thưởng CSR 2023 của Saigon Times CSR 2023 (Tạp chí Kinh tế Sài Gòn) vinh danh và trao Giấy chứng nhận “Doanh nghiệp vì Cộng đồng 2023”.

Sự công nhận này ghi nhận những đóng góp mạnh mẽ của công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đảm bảo phúc lợi cho người có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ giáo dục, trao quyền cho phụ nữ, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Vinh dự nhận được danh hiệu này lần thứ 3 liên tiếp, đại diện Central Retail Việt Nam chia sẻ: “Đây là sự ghi nhận đáng khích lệ, và là nguồn động viên to lớn để tập thể hơn 15.000 cán bộ, nhân viên của Central Retail Việt Nam nỗ lực hơn nữa trong các hoạt động vì cộng đồng trong thời gian tới”.

Ngay từ khi thành lập, Central Retail đã ưu tiên tính bền vững, phù hợp với chiến lược ReNEW. Tập đoàn đã triển khai nhiều sáng kiến như Lắp đặt các tấm pin mặt trời và bộ sạc xe điện tại GO! Mall; Thúc đẩy bảo vệ môi trường thông qua sáng kiến “Forest for Good” cùng đối tác và người tiêu dùng mở rộng mảng xanh tại rừng Xuân Liên, rừng Cà Mau và rừng Đồng Nai; Tài trợ giáo dục thông qua chương trình One Mall – One School; Hạn chế sử dụng đồ nhựa thông qua các sáng kiến thu hút khách hàng “No Plastic Bag Day” và “Bring Your Own Shopping Bag” tại các cửa hàng Tops Market…

Cam kết này phản ánh tầm nhìn của Central Retail trong việc đóng góp cho sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt.

Search