Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Central Retail tiếp tục hỗ trợ xúc tiến thương mại và tiêu dùng cho sản phẩm Việt

Nhằm tiếp tục đóng góp vào việc xúc tiến thương mại và tiêu dùng cho sản phẩm Việt, Central Retail tại Việt Nam đã tham dự nhiều hội nghị trong tháng 12 và thảo luận các giải pháp gia tăng giá trị nông sản, mang lại lợi ích cho nông dân và nhà sản xuất, đồng thời nâng cao hơn nữa chuỗi cung ứng để sản phẩm Việt tiếp cận tốt hơn người tiêu dùng trong nước:

  • 7/12/2021: Hội thảo về cà phê do Bộ Công Thương tổ chức. Tại đây Central Retail đã kết nối các nhà sản xuất cà phê Việt Nam với các chuyên gia trong ngành và các cơ quan truyền thông uy tín để tìm giải pháp nâng cao hình ảnh của cà phê Việt trên thị trường quốc tế.
  • 8/12/2021: Hội nghị Giữ vững mối liên kết đảm bảo chuỗi cung ứng hàng Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, được tổ chức bởi Bộ Công thương tại Hà Nội.
  • 11/12/2021: Diễn đàn Kết nối giao thương nông sản giữa Long An và các tỉnh, thành phố. Central Retail đã ký Biên bản Ghi nhớ với Sở Công thương tỉnh Long An để kết nối & tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh trong các cửa hàng của Công ty.

Những hoạt động trên được chính quyền các cấp đánh giá cao, một lần nữa khẳng định Tầm nhìn của Công ty trong việc đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt.

Search