Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Central Retail tham dự Hội nghị Kết nối Giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Miền Trung – Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại

Ngày 11/5/2023, tại Tp. Đà Nẵng diễn ra “Hội nghị Kết nối Giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Miền Trung – Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại”, do Cục Xúc Tiến Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức.

Đại diện Tập đoàn Central Retail Việt Nam, Ông Paul Lê đã vinh dự được Ban tổ chức mời tham gia tọa đàm và có những chia sẻ giúp doanh nghiệp địa phương tham gia vào kênh bánh hàng hiện đại.

Hơn 10 năm qua, Tập đoàn Central Retail luôn cam kết hỗ trợ tiêu thụ nông sản, kết nối cung cầu và hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương vào kênh phân phối GO!, Big C và Tops Market của Central Retail. Trong đó, nổi bật là các hoạt động như: Chương trình Sinh kế Cộng Đồng; chương trình đồng hành cùng sản phẩm OCOP địa phương, các chương trình Tuần hàng trái cây đặc sản vùng miền, và đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp Việt tìm kiếm cơ hội xuất khẩu thông qua chương trình Tuần Hàng Việt Nam Tại Thái Lan.

Dịp này, đội ngũ thu mua của Tập đoàn Central Retail cũng tham gia buổi kết nối giao thương với hơn 40 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên có nhu cầu giới thiệu đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối của Tập đoàn; qua đó tìm kiếm được một số nhà cung cấp tiềm năng để có thể hợp tác lâu dài trong tương lai.

#CentralRetail#CentralRetailinVietnam#CRV

Search