-
GO! Hạ Long

GO! Hạ Long

Cột 5, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Diện tích cho thuê (m²):
6.609
Số thương hiệu
48
Số tầng
2

 với chúng tôi

Search