-
Big C Thanh Hoá

Big C Thanh Hoá

Xã Đông Hải, TP. Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Diện tích cho thuê (m²):
1.951
Số thương hiệu
36
Số tầng
1

 với chúng tôi

Search